×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Της Ιατρικής Υπηρεσίας προΐσταται ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ο οποίος υποβοηθείται στο έργο του από το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:   

1. Παθολογικός Τομέας

2. Χειρουργικός Τομέας

3. Εργαστηριακός Τομέας

Σε κάθε Τομέα προΐσταται Διευθυντής Ιατρός με ειδικότητα που εντάσσεται στον Τομέα.
Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
 • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
 • Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
 • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, και των Χειρουργείων.
 • Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με την νοσηλευτική υπηρεσία.
 • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με ψυχικά και νοητικά προβλήματα μέσω του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και του Κέντρου Ψυχικής Τγείας / Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.